PinovaDoc za ratare

Ratari kao i drugi poljoprivredni proizvođači obavezni su voditi određene evidencije o raznim agrotehničkim mjerama koje obavljaju na svojim poljima kroz sezonu.

 

Kroz inventuru omogućeno je svakom rataru da prati i ima evidenciju koju kulturu i koju sortu ima posijanu na određenoj arkod parceli i koliku je količina sjemena posijao na određenu površinu. Tu je važno napomenuti da svakom promjenom inventure usjeva, aplikacija pamti prethodno posijane kulture čime se dobiva evidencija plodoreda, a moguće je i planiranje plodoreda unaprijed.

Sve odrađene agrotehničke mjere upisuju se kroz radove na temelju kojih je omogućeno automatsko popunjavanje određenih obrazaca vezanih za ratarsku proizvodnju, kao što su evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, izvještaj o gnojidbi i žetvi. Također, iskoristite mogućnost aplikacije da automatski izračunava količinu pojedinog hraniva iz gnojiva ili aktivne tvari iz SZB-a umjesto Vas te iz upisanih osnovnih podataka generira zakonom propisanu evidenciju o uporabi gnojiva odn. sredstva za zaštitu bilja kako za konvencionalnu tako i za integriranu proizvodnju.

Izdvojeni sadržaj