Vremenske stanice

Vremenska stanica analogna

Analogna vremenska stanica daje nam uvid u trenutno stanje temperature zrake, tlaka zraka i relativne vlage zraka. Svaki od parametara prikazuje se na zasebnom mjernom mehanizmu.

Najnovije objave