Kišomjeri

Kišimjeri su instrumenti ( posude ) za mjerenje količine oborina. Oborine se mjere u mm što predstavlja njihovu količinu u l/m2U našoj ponudi naći ćete klasične kišomjere s kojih se količina padalina očitava na mjeraču te bežični kišomjer koji se sastoji od posude  u kojoj se sakupljaju padaline te digitalne centarlne jedinice koja na display-u prikazuje količinu oborina u mm.

Kišomjer plastični

PVC kišomjer za mjerenje količina oborina. Maksimalna količina 40mm / dan.

1311 Kišomjer plastični sa brojilom

PVC kišomjer za mjerenje količina oborina. Maksimalna količina oborina 40mm / dan. Ovaj kišomjer dolazi sa pomičnom mjerkom za sumiranje količina oborina 0-260 mm..

Bežični kišomjer

Bežični kišomjer (do 30 metara udaljenosti) za bilježenje količina oborina i vanjske temperature.

Najnovije objave