Mjerači temperature i vlage

 

Instrumenti ove kategorije pokazuju nam trenutno stanje temperature i relativne vlage zraka, dva najprimjenjivanija parametra meteorologije. Ovi parametri ujedno su i najvažniji u agrometeorologiji jer na temelju poznavanja njihove vrijednosti i poznavanja biologije bolesti i štetnika možemo pravovremeno reagirati u sprečavanju pojave ili suzbijanja istih.

U ponudi se nalaze mjerači standardnih parametara temperature i vlage zraka i tla: analogni, digitalni, bezkontaktni te data loggeri.

Ponuda ove kategorije nije usko vezana samo uz poljoprivredu već ćete ovdje naći i mjerače vlage u materijalima ( drvu i ostalim građevinskim materijalima ) te termometre HACCP sustava kojem je primarna uloga nadgledanje cjelokupnog lanca proizvodnje hrane od "njive do stola".

Najnovije objave