Refraktometar za vino 3 skale

Refraktometar

Refraktometar

optički

Optički refraktometar sa tri skale °Oe, °KMWBabo, %Brix

Mjerno područje:

0 - 140°Oe


0 - 25°KMWBabo


0 - 32% Brix

Rezolucija:

1°Oe


0.2°KMWBabo


0.1% Brix

Preciznost:

± 1°Oe


± 0.2 KMWBabo


± 0.1%

ATC- Automatska kompenzacija temperature

Dimenzije:

194x38x38mm

Težina :

227gr


Za više o refraktometrima, kliknite ovdje.