Stalak za ručni penetrometar

Stalak za ručni penetrometar

Stalak za ručni penetrometar

Stalak na kojeg se pričvrsti penetrometar. Penetrometar na stalku onogučuje statično mjerenje.

Za više o penetrometrima, kliknite ovdje.