Kalibrator univerzalni

Kalibrator

Kalibrator

univerzalni

Kalibrator za određivanje promjera ploda

Za više o kalibratorima, kliknite ovdje.