Servisna jedinica za tensiometar

Servisna jedinica za irrometre

Servisna jedinica za irrometre

Servisna jedinica za "R" i "SR" modele irrometara. Sastoji se od ručne vakum pumpe, koncentrirane tekućine za irrometar, tablica te uputstava.

Za više o navedenom, kliknite ovdje.