Princip rada IRROMETRA

Irrometar

Irrometar

IRROMETERI rade po principu tensiometara, koji su sasvim različit od ostalih sistema koji mjere postotak vlažnosti.


IRROMETER se sastoji od zatvorene cijevi napunjene vodom, specijalno vakumiranog brojčanika i poroznog vrha koji se postavlja u zemlju na željenu dubinu korijenove zone. Kod suhog zemljišta, voda biva izvučena iz instrumenta, smanjujući količinu vode u instrumentu i stvarajući vakum koji se onda očitava na brojčaniku. Što je zemljište više suho, to su veće vrijednosti.


Navodnjavanjem se ovaj postupak preokreće. Naime, vakum koji je stvoren zbog suhog zemljišta sada uvlači vodu iz zemljišta natrag u instrument, i brojčanik pokazuje niže vrijednosti.

Instrument se ponaša kao “umjetni korijen” sa brojčanikom koji konstantno mjeri  u kojoj mjeri korijenje radi svoj posao.
Vrijednost od 50 na brojčaniku pokazuje da korijenje dobiva istu količinu vode, bez obzira da li je biljka na pjeskovitom ili glinenom zemljištu.

Zbog IRROMETER-ovog jedinstvenog principa rada, nisu potrebna nikakva preračunavanja pod normalnim uvjetima rada za različite tipove zemljišta.

IRROMETER konstantno mjeri trenutnu vlažnost zemljišta u zoni korijenovog sistema biljke.


Za više o navedenom, kliknite ovdje.