IRROMETAR R 30 cm

Irrometri

Irrometri

raznih dužina

Tensiometar dužine 30cm namjenjen za kontrolu prisutnosti vode u voćnjacima i sl.

Za više o navedenom, kliknite ovdje.