Reflectolab plus

Reflectolab plus

Reflectolab plus

za određivanje NPK u tlu,vodi i biljci.

Reflectolab plus je pokretni, praktični uređaj sa priborom za određivanje N,P,K u tlu, vodi, biljci.

Njime možemo vršiti izmjere pomoću test traka i kiveta, što znači da kalij možemo određivati u količini 1-25 mg/lit.

U kompletu Reflectolab plus su uključeni testovi za sljedeće analize: kalij – 100 testova (1-25 mg/lit. ), nitrati – 50 testova (5-225 mg/lit), fosfati – 50 testova (5-120 mg/lit).

Nakon što se potroše reagensi tj. test trake moguće je naručiti posebno samo njih.Ovim uređajem moguća je izmjera i slijedećih parametara : Al3, NH4, Cl2, Cr, Ca, CO, Ag, K, Cu, Pb, Mg, Mn, Ni, Fe, SO3,…

Za više o navedenom, kliknite ovdje.