Instrumenti za analizu tla

Uzorkovanje tla

Uzorkovanje tla

za analizu

Ova kategorija  sadržana je od skupine mjernih instrumenata koji nam ukaziju na fizičke i kemijske karakteristika tla kao što su primjerice temperatura tla, vlaga tla, pH tla te sadržaj pojedinih makro i mikro elemenata u tlu. U ponudi je i sonda za uzorkrovanje tla.

Najnovije objave