Zaštitni šilt za HerbiFLEX-4

Zaštitni šilt

Zaštitni šilt

za HerbiFLEX-4 prskalicu

100% zaštita od raznošenja – samo za model HERBIFLEX.

Za više o prskalicama za herbicide, kliknite ovdje.

Izdvojeni sadržaj