Handydome

Handydome

Handydome

Leđna prskalica, pogonjena baterijama. 

Handydome prskalica razvijena je za primjenu kod kontrole rasta korova. Gumen zaštitno kućište omogućava prskanje tik do same biljke bez mogućnosti oštećenja iste.

Najpogodnija je za primjenu u rasadnicima gdje sa spreminkom od 10L može poprskati površinu čak do 0,5ha.


PRIMJENA:

  • jagodičasto voće
  • voćnjaci
  • vinogradi
  • autoceste
  • šumarstvo
  • plovni putevi
  • usjevi
  • oranice
  • travnjaci
  • močvarno tlo


SPECIFIKACIJE:

Širina kučišta:                                350mm

Težina (prazno):                             2 kg  

Težina (spremno za korištenje):     12 kg  

Kapacitet:                                       10 litres


Za više o prskalicama za herbicide, kliknite ovdje.

Izdvojeni sadržaj