Alati i oprema u poljoprivredi

 

Kategorija „Alati i oprema u poljoprivredi“ sastavljena je od artikala koji se primjenuju u rezidbi voćaka, berbi, cijepljenju, zaštiti bilja ( prskalice ) te za zaštitu od tuče. U ponudi  se nalazi i rodenator koji služi za riješavanje problema sa štetnim glodavcima u polju te vrtovima ( krtice, voluharice, miševi ... ).

Najnovije objave