Maraskin svrdlaš

Anthonomus rectirostris L.

 

Vrsta je dosta proširena na području Dalmacije.

 

Štetnik napada

Pupove i plodiće.

 

Opis štetnika

Odrasli oblik je rđastosmeđe boje, dug oko 4 mm. Tijelo mu je prekriveno žućkastosmećkastim dlačicama. Imaju dugo rilo. Rilo kod mužjaka je 1,4 puta, a kod ženki 1,6 puta duže od glave. Ticala su građena od 7 članaka. Oči su jako konveksne. Na elytri (prednja hitinizirana, čvrsta krila) ima dvije svijetle i široke poprečne pruge. Vrlo dobri su letači.

Jaja su ovalnog oblika, bijele boje, a duga su do 0,7 mm.

Ličinka je bijele boje i naraste do 6 mm. Lagano zaobljenog tijela.

Kukuljica je žutobjelkaste boje.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi odrasli oblik. Rano u proljeće, kada temperatura površine tla bude viša od 9 °C,  postaje aktivan pa izgriza pupove nakon čega kopulira i počinje odlagati jaja u tek zametnute plodiće maraske. Razvoj jaja traje 8 do 10 dana. Iz njih se razvija ličinka.Ona živi u plodiću oko 30 dana, a zatim se kukulji. Odrasli oblik javlja se ljeti, hrani se na raznom bilju pa odlazi na prezimljenje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Odrasli izgrizaju lišće na kojem prave rupice nepravilnog oblika, izgrizaju lisne peteljke i pupove. Ličinke oštećuju tek razvijene plodiće u kojima se razvijaju.

 

Zaštita od maraskinog svrdlaša

Prisutnost kornjaša utvrđuje se trešnjom stabala ili metodom udaraca. Za jačeg odlaganja jaja preporučuje se tretiranje endosulfanom, fosalonom, fentionom i dr. sredstvima.

Izdvojeni sadržaj