Bolesti višnje

Kozičavost lista višnje

Blumeriella jaapii   U literaturi ova bolest se spominje kao parazit biljaka iz roda Prunus, ali ne parazitira na breskvi i bademu. Kod nas upravo na višnji uzrokuje najveće štete.

Uvijenost i sušenje lišća višnje

Apiognomonia erythrostoma   Parazit je na višnji, trešnji i marelici. Kod nas su zabilježene jače štete na višnji, Maraski u nasadima kod Zadra. Za vrijeme kišnih proljeća česta je po okućnicama, a dosta česte štete uzrokuje u rasadnicima.

Palež cvijeta i mladica višnje

Monilinia laxa   Bolest je češća na višnjama nego na trešnjama. Postoje razlike u osjetljivosti sorata trešnje i višnje, ali od presudne važnosti za pojavu bolesti jesu klimatske prilike u doba cvatnje.

Trulež ploda višnje

Monilinia fructigena   Za razliku od prethodne vrste koja napada cvijet i mladice, M. fructigena napada isključivo plodove. Plodovi višnje su manje osjetljiviji od plodova trešnje. Bolest se najčešće javlja u kišnim godinama. Međutim, plodovi u voćnjaku mogu biti kontaminirani i bez vidljivih simptoma. Takvi plodovi izvor su zaraze u transportu i skladištima.  Plodovi bez stapke podložniji su napadu parazita u skladištu.

Najnovije objave