Zaštita trešnje

Zaštita trešnje kao i svake druge voćne kulture je kompleksna agrotehnička mjera koja uz primjenu zaštitnih sredstava u toku vegetacije zahtjeva i vođenje evidencija koje ipuniti prema zakonskoj regulativi.

Za brzo i jednostavno obavljanje ove evidencije kao i niz drugih evidencija koje zahtjeva zakonska regulativa možete se poslužiti internet aplikacijom PinovaDoc. Koja iz osnovnih informacija koje su se unesle kroz upis radova, automatski se generiraju i popunjavaju svi obrasci za inspekciju. na kraju je potrebno samo isprintati obrasce i izvještaje bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas. Osim toga, u evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid u ukupnu količinu određenog pesticida i aktivne tvari koju ste dodali na određenu parcelu ili na hektar. Posjetite link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Najnovije objave