Šljivin savijač pupova

Hedya pruniana Hb.

 

Štetnik napada

Pupove, mlado lišće i cvjetove.

 

Opis štetnika

Odrasli leptiri imaju raspon krila 15 do 18 mm. Prednja krila su na vrhovima oker-bijele boje, dok je ostatak mramorno zagasito plavosive i crne boje.

Gusjenice narastu od 10 do 14 mm. Leđna strana tijela im je svijetlozelena, dok su prsne noge, bradavice, glava i vratni štit crne boje. Analni štit je zelen.

Kukuljica je tamnosmeđe do crne boje. Nalazi se u labavo ispredenom kokonu.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Na zaklonjenim mjestima voćke prezimljuju mlade gusjenice. Krajem ožujka i u travnju počinju napadati pupove, lišće i cvjetove. Vrlo su živahne. U svibnju i lipnju javljaju se leptiri. Nakon kopulacije, odlažu jaja na lišće. Iz njih se razvijaju mlade gusjenice koje tokom ljeta prave manje štete na lišću, ali mogu praviti sitne grizotine na plodovima.

Ima samo jednu generacije godišnje.

 

Šteta koju izaziva štetnik

U rano proljeće mlade gusjenice napadaju pupove, mlado lišće i cvjetove koje izgrizaju. Napadnute organe zapredaju. Ponekad se uvlače i u pupove. Napad rezultira deformacijom listova i izboja, dok pupovi često izgledaju kao da su oštećeni od mraza.

 

Zaštita od šljivina savijača pupova

Kako savijači pupa prezimljuju na voćkama, možemo ih uspješno suzbijati zimskim prskanjem uljanim organofosfornim sredstvima.

Djelotvorno je i suzbijanje u času napada gusjenica. Tada koristimo kemijske preparate na bazi fosalona, klorpirifosmetila, piretroide ili neke regulatore razvoja kukaca.

Pragom odluke za suzbijanje savijača smatra se 5 do 10% pregledanih organa ili nalaz više od 4 do 5 gusjenica metodom 100 udaraca.

Izdvojeni sadržaj