Ribizova lisna uš

Cryptomyzus ribis L.

 

Ribizova lisna uš jedan je od najvažnijih štetnika ribiza , a može napasti i ogrozd. Proširena je u Europi.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasla beskrilna uš je svijetlozelene ili žutozelene boje. Naraste od 1,5 do 2,2 mm u dužinu. Na zatku ima tri crne pjege. Tijelo joj je izduženo i usko. Ticala su duža od tijela. Ima crvene oči.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Heterecijska je i holociklička vrsta. Prezime zimska jaja na izbojima ribiza. Uši osnivačice izlaze u vrijeme otvaranja pupova i naseljuju se na naličju lišća. Ostale generacije također žive na lišću. Početkom ljeta uši migriraju na sekundarne domaćine koji su najčešće biljke iz rodova Stachys i Lamium. Manji dio uši može u određenim uvjetima cijeli svoj razvoj provesti na primarnom domaćinu ribizu.

 

Štete koje izaziva štetnik

Prenosi neke viruse, ali ne viruse ribiza.

Napadnuto lišće se nabora, na licu lista stvaraju se nabrekline purpurnocrvene boje po kojima se ovaj štetnik lako prepoznaje.

Izdvojeni sadržaj