Ribizova lisna galica

Dasyneura tetensi Rubs.

 

Ribizova lisna galica je najvažniji štetnik crnog ribiza.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasle mušice su duge 1,5 do 2,0 mm. Imaju smeđe prsište i žuti zadak sa crnim prugama na leđima.

Jaja su bjelkasta, veličine 0,25 x 0,30 x 0,70 mm.

Ličinke su najprije bijele, a kasnije postanu svijetlonarančaste. Duge su 2 do 2,5 mm.

Kukuljica se formira u kokonu i dužine je oko 2 mm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Mušice lete u travnju. odlažu jaja na lišće. Ličinke uzrokuju štete na vršnom lišću crnog ribiza. Razvijaju se 10 do 20 dana. Prezime u tlu gdje se kukulje u kokonu formiranom u zemlji. Najveće štete nanosi prva generacija.

Ima 3 do 4 generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Napadnuto vršno lišće se bora i svija, a na kraju pocrni. Izboji zaostaju u porastu ili sasvim prekinu rast.

Štete su ozbiljne u rasadnicima i mladim nasadima.

 

Zaštita od ribizove lisne galice

Zapažene su veće razlike u otpornosti pojedinih sorata crnog ribiza koje se preporučuju za sadnju.

Ovog štetnika suzbijamo odstranjivanjem i spaljivanjem zaraženih listova.

U slučaju jakih napada prve generacije moguće je tretiranje endosulfanom.

Izdvojeni sadržaj