Orahov savijač

Cydia amplana Hb.

 

Katkad se na orahu javlja zajedno s jabučnim savijačem. Može napasti i plodove lijeske i pitomog kestena.

 

Štetnik napada

Listove i mlade plodove.

 

Opis štetnika

Leptirić ima raspon krila oko 2 cm. Prednja krila su pepeljastosive boje, a pri vrhu imaju poprečnu bakrenastocrvenu prugu. Zadnja krila su tamne i zagasite boje.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime odrasle gusjenice ispod kore. Leptiri se javljaju u proljeće kada odlažu jaja na naličje lišća. Iz jaja se razvija gusjenica koja se hrani na lišću, a može napasti i mlade plodove. Odrasli leptiri se ponovo javljaju sredinom ljeta i odlažu jaja na plodove. Iz njih će se razviti gusjenice druge generacije. Jedna gusjenica može oštetiti nekoliko plodova.

Ima dvije generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Lišće napadnuto gusjenicama se uvija prema unutra. Mogu napasti imlade plodove koji onda otpadaju.

Gusjenice druge generacije uzrokuju „crvljivost“ plodova.

Izdvojeni sadržaj