Manje značajni štetnici oraha

 

Ostali manje značajni štetnici oraha su:

 

Velika orahova lisna uš (Callaphis juglandis Goetze)

Orahova grinja (Aceria tristriata Nal.)

Orahova muha (Rhagoletis completa Cresson)

Jabučni savijač (Cydia pomonella L.)

Izdvojeni sadržaj