Mala orahova uš

Chromaphis juglandicola Kltb.

 

Ova uš je karakteristična za orah. Nije privlačna mravima.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Krilate viviparne ženke su blijedožute boje s jednim ili dva para crnih mrlja na leđnoj strani zatka. Tijelo je dugo oko 2 mm.

Nimfe su slične boje kao i odrasle uši, često i sa četiri para crnih mrlja na zatku.

Beskrilne viviparne ženke nema.

Krilati mužjaci su slični ženkama, ali imaju crnu glavu i prsište.

Jaja su eliptičnog oblika, sjajno crne boje.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi kao zimsko jaje. Odrasli žive na naličju lišća, obično uz žile. Iz zimskih jaja razvija se uš osnivačica tijekom travnja i na početku svibnja. Hrani se na pupovima i mladim listovima. Prvu generaciju i njihovo potomstvo kroz proljeće i ljeto čine krilate, partenogenetske, viviparne ženke sve do trenutka kad dođe vrijeme za seksualnu reprodukciju. Seksualni oblici javljaju se od rujna do studenog. Ženke polažu jaja na koru mladica, na bazu pupova ili na lišće.

 

Štete koje izaziva štetnik

Napada lišće na naličju. Takvo lišće žuti, a kod jačeg napada i prijevremeno otpada. Kvaliteta i prinos oraha se smanjuje

Izdvojeni sadržaj