Štetnici oraha

Orahov savijač

Cydia amplana Hb.   Katkad se na orahu javlja zajedno s jabučnim savijačem. Može napasti i plodove lijeske i pitomog kestena.

Mala orahova uš

Chromaphis juglandicola Kltb.   Ova uš je karakteristična za orah. Nije privlačna mravima.

Orahova muha

Rhagoletis completa   Orahova muha je štetnik podrijetlom iz Sjeverne Amerike (SAD i Meksiko). Prema literaturnim podacima može napasti breskvu i nektarinu, ali prvenstveno napada orah. U Europi se najprije proširila u sjevernoj Italiji, odakle se počela širiti u Švicarsku, a naknadno u Sloveniju i Njemačku.

Najnovije objave