Ogrozdove ose listarice

ŽUTA OGROZDOVA OSA LISTARICA (Pteronus ribesii Sap.) i CRNA OGROZDOVA OSA LISTARICA (Pristiphora pallipes Lep.)

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Pagusjenice ovih vrsta imaju tri para prsnih nogu i sedam para nogu na zatku. Tijelo pagusjenice žute ose je zelenkaste boje i prekriveno brojnim crnim točkicama na kojima se nalaze kratke dlačice.

Tijelo pagusjenice crne ose je golo.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Ose se javljaju u travnju kada odlažu jaja na lišću. Iz njih će se razviti pagusjenice koje onda izgrizaju lišće. Pagusjenice se drže u skupinama. Kukulje se u tlu.

Imaju 2 do 3 generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Pagusjenice štete lišću na način da ga izgrizaju.

 

Zaštita od žute i crne ogrozdove ose listarice

Ove dvije ose suzbijaju se tretiranjem sredstvima na bazi malatina, diazinona, triklorfona ili piretroidima.

Izdvojeni sadržaj