Ogrozdova grba

Abraxas grossulariata L.

 

Ovaj štetnik osim ogrozda napada i ribiz.

 

Štetnik napada

Pupove i lišće.

 

Opis štetnika

Odrasli leptir ima krila prošarana crnim i bijelim uzorkom sa žutonarančastom prugom u sredini prednjih krila i blizu glave. Raspon krila je od 3,5 do 4 cm.

Gusjenice su slične obojenosti kao i idrasli leptiri. Blijedožute su boje s izrazitim crnim točkama na leđnoj strani. Narastu do 4 cm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime gusjenice u tlu. U proljeće se hrane na lišću. Kukulje se sredinom svibnja na raznim mjestima. Odrasli leptiri lete u lipnju. Nakon kopulacije odlažu jaja na naličje lišća. Tijekom ljeta, gusjenice prave male rupe u lišću, a zatim odlaze na prezimljenje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Gusjenice izgrizaju pupove i lišće.

 

Zaštita od ogrozdove grbe

Ovaj štetnik se u malim voćnjacima suzbija sakupljanjem i uništavanjem gusjenica. Na večim površinama se tretira insekticidima na bazi diazinona, triklorfona i piretroidima.

Izdvojeni sadržaj