Manje značajni štetnici ogrozda

 

Ostali manje značajni štetnici ogrozda su:

 

Kalifornijska štitasta uš (Qudraspidiotus perniciosus Comst.)

Ribizov staklokrilac (Synanthedon tipuliformis Clem.)

Ribizova lisna uš (Cryptomyzus ribisi L.)

Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri Mosl.)

Izdvojeni sadržaj