Štetnici marelice


Breskvin savijač

Cydia molesta Busck.   Ovaj štetnik osim breskve napada i marelicu. U Hrvatskoj nije karantenski štetnik, al kako ga nema u nekim zemljama sjeverne Europe nalazi se na A2 listi karantenskih štetnika za Europu.

Žilogriz

Capnodis tenebrionis L.   Žilogriz je jedna od najopasnijih štetnika koštičavih voćaka, pa tako i marelice, posebno u našem obalnom dijelu, no prisutan je i u kontinentalnim krajevima.

Bademov cvjetojed

Anthonomus amygdali Hust.   Ovaj periodičan štetnik osim badema napada i marelicu te breskvu.

Moljci marelice

Moljci marelice (Recurvaria nanella Hb.; Recurvaria leucatella Cl.)

Najnovije objave