Zaštita marelice

U zaštiti marelice potrebno je voditi određene evidencije kao što je Evidencijski list o upotrebi zaštitnih sredstava te dostaviti inspekciji. 

Za brzo i jednostavno obavljanje ove evidencije kao i niz drugih evidencija koje zahtjeva zakonska regulativa možete se poslužiti internet aplikacijom PinovaDoc. Koja iz osnovnih informacija koje su se unesle kroz upis radova, automatski se generiraju i popunjavaju svi obrasci za inspekciju. na kraju je potrebno samo isprintati obrasce i izvještaje bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas. Osim toga, u evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid u ukupnu količinu određenog pesticida i aktivne tvari koju ste dodali na određenu parcelu ili na hektar. Posjetite link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Najnovije objave