Velika malinina uš

Amphorophora idaei Börn.

 

Ova uš je proširena po Europi. Domaćin joj je malina. Vrlo je slična vrsti Amphorophora rubi čiji domaćin je kupina. Danas te dvije vrste razlikujemo po specifičnim domaćinima ili po broju kromosoma koji vrsta ima.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasli oblici su svijetlozelene boje i sa svijetlosmeđim prsištem. Narastu od 2,4 do 4,0 mm duljine.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Monoecijska je i holociklička vrsta. Prezimi kao zimsko jaje na donjim dijelovima izboja maline. U proljeće se pojavljuju ženke koje se počinju hraniti. Populacija se sporo razmnožava u početku. Ne stvara kolonije već u manjem broju dolazi na lišće gdje siše sokove. U lipnju i srpnju javljaju se krilati oblici koji migriraju na druge biljke maline. U vrijeme berbe plodova maline, broj odraslih ušiju je najveći. U ranu jesen, razvijaju se mužjaci koji se pare sa ženkama koje odlažu jaja na donje dijelove izboja i time se zatvara ciklus.

 

Štete koje izaziva štetnik

Prijenosnik je i više vrsta virusa kao što su virus mozaika maline, uvijenost lista maline i neke druge. Treba spomenuti da se napadnuto lišće ne kovrča kao u slučaju napada male malinine lisne uši.

 

Zaštita od velike malinine uši

Kontroliranje velike malinine uši može se postići korištenjem otpornih sorata, insekticida ili bioloških metoda, pojedinačno ili u kombinaciji.

Izdvojeni sadržaj