Ljeskotoč

Curculio nucum L.

 

Ljeskotoč je najvažniji štetnik lijeske u Hrvatskoj. Uzročnik je opadanja plodova i njihove „crvljivosti“. Postotak oštećenih plodova kod nas se kreće od 10 do 40%.

 

Štetnik napada

Plodove.

 

Opis štetnika

Ljeskotoč je pipa dugačka, tanka rila. Tijelo mu je crvenosmeđe boje i dugo je 6 do 9 mm. Prekriveno je jakim dlačicama. Rilo je tanko, jako zakrivljeno i kod ženki je duže od samog tijela pipe, a kod mužjaka je kraće od tijela.

Ličinke su krembijele boje i naraste do 16 mm. Imaju debelo, zakrivljeno tijelo i smeđu glavu. Nemaju noge.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime odrasli oblici u tlu. Javljaju se na lijeski obično početkom svibnja kada se hrane na lišću. Ženke odlažu jaja u plodove lijeske promjera 8 do 12 mm tako da se ne vidi mjesto gdje je jaje odloženo. Odlože obično oko 40 jaja. Iz jaja se nakon 5 do 9 dana razvije ličinka. One čitav život provedu u plodu. Običnu u jednom plodu je i jedna ličinka. Ona se hrani i razvija u plodu. Nakon 25 do 32 dana kad se razvije, ličinka napušta plod kroz rupice i spušta se na zemlju. Na dubini od 10 do 15 cm se zapreda u kokon. Dio ličinki ostaje u kokonu preko zime, u proljeće se kukulji i daje odrasle oblike, a dio ličinki ostaje u tom obliku sljedećih 1 do 3 godine.

Ima jednu generaciju svake dvije, tri ili četiri godine.

 

Štete koje izaziva štetnik

Najprije odrasli oblici rade štete na lišću koje izgrizaju praveći pri tom male rupe, a posebno bušeći mlade tek zametnute plodove koji otpadaju. Tako oštećene plodove napadaju i razne gljivice. U plodovima se razvija ličinka koja izgriza jezgru ploda i puni plod izmetom. Napadnuti plodovi nemaju vrijednost.

 

Zaštita od ljeskotoča

Prag odluke za suzbijanje ljeskotoča su više od 3 do 4 pipe po grmu ili stablu lijeske.

Suzbijanje se provodi od početka pojave odraslih pipa, što je kalendarski oko početka svibnja. Tretira se sredstvima na bazi metiokarba, fentiona, fosalona, diazinona i dr. Napad se može smanjiti i tretiranjem tla oko lijeskesredstvima na bazi foksima i klorpirifosetila. Ta se sredstva nakon primjene inkorporiraju u tlo.

Štete se mogu smanjiti i svim mjerama koje pogoduju razvoju lijeske i razvoju što većeg broja cvjetnih pupova.