Lijeskova strizibuba

Oberea linearius L.

 

Štetnik napada

Ljetoraste.

 

Opis štetnika

Kornjaš je crne boje i dug od 11 do 16 mm. Tijelo mu je vrlo usko. Ima debela ticala koja nisu duža od tijela. Noge i vrh elytre su žute boje.

Ličinka je žućkasta i naraste do 25 mm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Kornjaši se javljaju u svibnju kada ženka pojedinačno odlaže jaja u mlade ljetoraste. Iz jaja se razviju ličinke koje buše hodnike u ljetorastima. Ličinka ne napušta hodnik u kojem prezimi dva puta. Nakon drugog prezimljenja, kukulji se u travnju, a u svibnju su javljaju odrasli kornjaši.

Ima jednu generaciju na dvije godine.

 

Štete koje izaziva štetnik

Ličinka buši hodnik unutar ljetorasta, u jesen prema gore, a u proljeće prema dolje. Na vrhovima zaraženih ljetorasta, lišće vene, a kasnije se i osuši.

Izdvojeni sadržaj