Bolesti lijeske

Smeđa trulež ploda lijeske

Monilia laxa   Bolest postaje sve veći problem u nasadima. Uzrokuju je gljive iz roda Monilia spp.

Trulež jezgre lješnjaka

Nematospora coryli   Ova bolest je proširena kod nas, ali se često mijenja sa simptomima koje uzrokuje Monilia. U etiologiji ove bolesti veliku ulogu imaju stjenice koje uzrokuju dva tipa simptoma.

Pepelnica lijeske

Phyllactinia guttata   Pepelnica lijeske je prvi patogen registriran na lijeski kod nas. Štete nanosi osim na lijesci i na dudu, pistaciji te brojnim drugim šumskim vrstama. Štete su obično neznatne, ako se pepelnica javi kasno u vegetaciji. Međutim, kada se bolest pojavi ranije, prije berbe, štete mogu biti tolike da ekonomski opravdavaju zaštitu.

Bakterioze lijeske

Xanthomonas arboricola pv. corylina i Pseudomonas syringae pv. avellanae

Najnovije objave