Mušica šiškarica lišća kruške

Dasyneura pyri Bouche

 

Ova mušica je dosta čest i lako uočljiv štetnik u Hrvatskoj, no štete su malene. Veće štete čini samo na sadnicama i u mladim nasadima.

 

Štetnik napada: mlado lišće

 

Opis štetnika

Odrasla mušica je smeđe boje i duga je oko 2 mm.

Jaja su crvenkaste boje.

Ličinke su bijeložućkaste i narastu do oko 2 mm. Tijelo im je zašiljeno s obje strane i ima izraženu poprečnu segmentaciju.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime ličinke u kokonu u tlu. U proljeće se kukulje. Odrasle mušice izlijeću u vrijeme cvatnje kruške. Isti dan se pare i odlažu jaja. Ženke odlažu jaja u skupinama od 3 do 10 jaja na bazu prvih listića. Jedna ženka položi oko 30 jaja. Iz njih će se nakon 3 do 5 dana razviti ličinke. One se hrane na mladom vršnom lišću. Razvoj im traje desetak dana. Odrasle ličinke napuštaju list te se zavlače u tlo gdje će prezimiti. Ljeti je za razvoj jedne generacije potrebno mjesec dana.

Tijekom jedne godine ima 3 do 6 generacija.

 

Štete koje izaziva štetnik

Mlade ličinke napadaju još smotano mlado lišće i u njemu sišu sokove. Uvijek napadaju vršno lišće. List se ne razmata, hipertrofira, pojavljuju se žućkaste pjege na njemu, često pocrni i konačno otpada.

Za jačih napada asimilacijska sposobnost lišća može biti znatnije smanjena.

Druga i treća generacija ličinki uzrokuju najveće štete jer se javljaju kada su mladice izrazito vigorozne i formiranje mladih listova je vrlo obilno.

 

Zaštita od mušice šiškarice lišća kruške

Svako suzbijanje štetnika insekticidima tijekom vegetacije, smanjuje brojnost i ove mušice. Ovaj štetnik suzbija se izravno samo u slučaju potrebe i to u vrijeme ovipozicije prezimjele generacije, dakle odmah nakon cvatnje. U tom slučaju koriste se insekticidi dubinskog djelovanja kao što su fention, dimetoat, diazinon i dr.

Također, otpalo lišće s ličinkama treba sakupljati i spaliti.

Izdvojeni sadržaj