Kruškina brašnena uš

Dysaphis pyri B. de F.

 

Štetnik napada

Vršno lišće.

 

Opis štetnika

Beskrilni odrasli oblici dugi su 1,8 do 2,5 mm, okruglastog oblika, svijetloljubičaste boje, prekrivena bijelo-ljubičastom brašnjavom prevlakom. Ticala su im žute boje s crnim vrhovima, cjevčice na zatku su crne. Kauda je koničnog oblika. Prvih pet segmenata zatka ima dvostruki red malih tamnih točaka.

Krilati oblici imaju ticala cijela crne boje.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Heterecijska je i holociklička vrsta. Primarni domaćin je kruška, a sekundarni vrste iz roda Galium.

Kruškina brašnena uš prezimi u obliku jaja koja su odložena u rane na peteljkama plodova. Prve generacije sišu na vršnom lišću.

Razvija 3 do 4 generacije godišnje. Početkom ljeta migrira na zeljaste korove. Početkom rujna krilati oblici se vračaje na krušku.

 

Štete koje izaziva štetnik

Prva generacija sisanjem oštećuje uglavnom samo vršno lišće. Napadnuto lišće žuti i kovrča se. Uši obilno izlučuju mednu rosu što uzrokuje prekrivanje lišća gljivicama čađavicama što naglo zaustavlja rast.

Izdvojeni sadržaj