Štetnici kruške

Obična kruškina buha

Psylla pyri L.   Mnogi istraživači smatraju običnu kruškinu buhu najvažnijim štetnikom kruške u nas. Najčešće se javlja u nasadima krušaka, posebno na niskim uzgojnim oblicima. Mjestimice je bila uzrok krčenja dijelova nasada jer se toliko namnožila da je ugrozila opstanak nasada.

Kruškin cvjetar

Anthonomus piri Koll.   Važan je štetnik krušaka u Hrvatskoj. Štete se teže zapažaju i često se pripisuju drugim uzrocima.

Kruškina osa srčikarica

Janus compressus F.   Ova vrsta ose postaje sve češći štetnik kod nas. Spada u periodične štetnike.

Kruškina osica

Hoplocampa brevis Klug.   U nekim krajevima ova vrsta je češća i štetnija od jabučne osice.

Kruškina brašnena uš

Dysaphis pyri B. de F.

Mušica šiškarica kruškinih plodova

Contarinia pyrivora Ril.   Mušica šiškarica kruškinih plodova dosta je raširen štetnik kod nas. Pojavljuje se povremeno i lokalno tako da veće štete nanosi u pojedinim voćnjacima ili samo na pojedinim voćkama s time da se štete iz godine u godinu povećavaju. Češće napada rane sorte.

Mušica šiškarica lišća kruške

Dasyneura pyri Bouche   Ova mušica je dosta čest i lako uočljiv štetnik u Hrvatskoj, no štete su malene. Veće štete čini samo na sadnicama i u mladim nasadima.

Trešnjina osica

Caliroa cerasi L.   U nekim krajevima Hrvatske, trešnjina osica je čest štetnik. Osim kruške napada i trešnju, rjeđe višnju i šljivu.

Najnovije objave