Bolesti kruške

Krastavost kruške

Venturia pyrina   Krastavost ili fuzikladij kruške ekonomski je izuzetno važna bolest jer stvara najveće teškoće proizvođačima ove voćne vrste. Rasprostranjena je po cijelom svijetu, ali veće probleme stvara u Europi i Japanu. Sorte osjetljivije na krastavost mogu pretrpjeti čak 100% gubitka uroda. Krastavost kruške podsjeća na krastavost jabuke u gotovo svim aspektima. Razlike su u tome što kod krastavosti kruške, pjege nastaju u pravilu s donje strane lista,  zaraza lista javlja se vrlo rano dok je još uvijen zbog čega su pjege locirane uz glavnu žilu, ranu i jaku zarazu plodova prate jake deformacije i raspucavanje tkiva (izraženije nego kod jabuke) te parazit krastavosti kruške često prezimljava na kori mladih izboja zbog čega i nastaju rane zaraze.

Bakterijska palež kruške

Erwinia amylovora   Bakterijska palež jabuke i kruške opasna je bakterijska bolest  ne samo jabuka i krušaka već i mnogih drugih vrsta obzirom da napada oko 160 biljnih vrsta iz 30 rodova. Zbog zastupljenosti u našoj proizvodnji, bakterijska palež može nanijeti velike gospodarske štete. Raširena je u gotovo svim europskim zemljama.

Siva pjegavost lista kruške

Mycosphaerella sentina   Siva pjegavost lista kruške je bolest koja osim kruške napada i dunju. Veoma je rasprostranjena u samoniklim, starim ili zapuštenim voćnjacima krušaka. Također, bolest se pojavljuje u voćnjacima gdje se ne provodi redovita zaštita od krastavosti, a posebno u uvjetima kišnih proljeća. Siva pjegavost lista kruške može izazvati ozbiljne štete koje se manifestiraju preuranjenim otpadanjem lišća. Osim na kruški, bolest se može pojaviti na dunji, pa čak i na jabuci u iznimnim slučajevima.

Kruškin pikac

Gymnosporangium sabinae   Kruškin pikac ili rđa kruške je česta bolest kruške u južnoj Hrvatskoj i Istri u komercijalnim voćnjacima, no već dulji niz godina prisutna je i u kontinentalnom dijelu u urbanim sredinama. Ova vrsta parazita je heterotalična što znači da ima dva domaćina. Ecidijski stadij se javlja na kruškama, a telio stadij na Juniperus vrstama. Ako ove dvije vrste imate u susjedstvu, imati ćete problema s kruškinim pikcem.

Bakterijski rak kruške

Pseudomonas syringe pv. syringe   Ova bakterijska bolest izuzetno je opasna za krušku jer može uzrokovati sušenje grana i čitavog stabla. Često se mijenja s bakterijskom paleži kruške.

Rak korijenova vrata kruške

Phytophthora cactorum   Ova bolest se rjeđe javlja na kruškama i koštuničavim vrstama voćaka. U Hrvatskoj prvi puta je determinirana u dolini Neretve 1980. godine. Kasnije je ustanovljena i na drugim lokalitetima.

Rak kore kruške

Nectria galligena   Rak kore je manje važna bolest kruške, a nastaje putem rana.

Najnovije objave