Štetnici kestena

Kestenov moljac miner

Cameraria ohridella Deschke et Dimić   Ova vrsta štetnika otkrivena je u Ohridu u Makedoniji i velikom se brzinom proširila po cijelom Balkanu i mnogim dijelovima srednje Europe. U Hrvatskoj zabilježen je prvi puta u Zagrebu 1989. godine. Najradije se hrani lišćem divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) i to stabala s bijelim cvatom.

Kestenov savijač

Cydia splendana Hb.

Kestenova pipa

Curculio elephas Gyll.

Najnovije objave