Pipa jagodine peteljke

Caenorhinus germanicus Hrbst.

 

Štetnik napada

Peteljke listova i cvjetne stapke.

 

Opis štetnika

Odrasli oblik je tamnoplave boje i dug 2 do 3 mm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Odrasli oblici prezime. Od kraja ožujka se javljaju i počinju se hraniti na lišću. S donje strane peteljke ili stapke buši komoricu u koju odlaže jaja. Jedna ženka odloži stotinjak jaja te istodobno uništi i isti broj listova. Embrionalni razvoj jaja, ovisno o toplini, traje 5 do 19 dana. Do kraja razvoja ličinke ostaju u organu u koji je položeno jaje. Razvoj ličinke prosječno traje 40 dana. Odrasle ličinke napuštaju biljku i uvlače se u zemlju gdje se kukulje i daju odrasle jedinke.

 

Štete koje izaziva štetnik

Glavne štete prave odrasli oblici odlaganjem jaja u peteljke listova i cvjetne stapke, u kojima rilom izbuši nekoliko rupica čime se prekida kolanje sokova pa list i cvijet počinju venuti. Zatim s donje strane svinute peteljke ili stapke buši komoricu u koju odlaže jaja. Veće su štete kad jaja odlaže u cvjetne stapke.

 

Zaštita od pipe jagodine peteljke

Jedna pipa na 100 m2 jagodnjaka može nanijeti primjetne štete. Posebno su velike štete na vrstama koje rano cvatu.

U proljeće ubrzo nakon kretanja vegetacije, a prije cvatnje potrebno je jagodnjak tretirati. Na ovaj način se uništavaju odrasli oblici prije nego što odlože jaja. Koriste se insekticidi na bazi fosalona, fenitrotiona, diazinona i neki drugi. Obično je potrebno provesti i drugo tretiranje 8 do 12 dana nakon prvog.

Izdvojeni sadržaj