Malinin cvjetar

Anthonomus rubi Hrbst.

 

Jedan je od najvažnijih štetnika jagode i maline.

 

Štetnik napada

Odrasli → lišće, ličinke → pupove.

 

Opis štetnika

Odrasli oblik je kornjaš crvenkastosmeđe boje, dug oko 3 mm i prekriven finim sivim dlačicama. Rilo je dugačko i lagano savinuto. Ticala su tanka i nalaze se na zadnjoj trećini rila. Elytra je kratka i prugasta.

Jaja su bijela, glatka, sjajna, lagano ovalna. Veličine su 0,50 x 0,35 mm.

Ličinka naraste od 3,0 do 3,5 mm. Tijelo joj je bijele boje, zakrivljeno. Ima smeđu glavu.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime odrasli oblici ispod starog lišća i drugih biljnih otpadaka. Kad srednja dnevna temperatura bude viša od 13 do 14 C, odrasli napuštaju skloništa te se odlaze hraniti na mlado lišće i cvjetove. Nakon hranjenja, dolazi do kopulacije i polaganja jaja. Jedna ženka prosječno odloži 60 jaja u neotvorene cvjetne pupove, posebno u one na vrškovima izboja. Embrionski razvoj jaja traje 5 do 6 dana iz kojih će se razviti ličinka unutar pupa. Tu se pretvara u i odrasli oblik. Razvoj ličinke traje 20 do 40 dana. Ličinke su vrlo osjetljive na nisku relativnu vlažnost zraka. Novi odrasli oblik javlja se od sredine lipnja pa sve do rujna. Do odlaska na prezimljenje, hrani se na raznim biljkama.

Ima jednu generaciju godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

Odrasli kornjaši hrane se na mladom lišću i cvjetovima i pri tom ih oštećuju. Sljedeće oštećuju cvjetnu stapku na način da je isjeću kako bi se zaustavila cirkulacija biljnog soka. Tako se odsječeni pup objesi  po čemu se napad ovog štetnika lako prepoznaje. Obješeni pup se ne razvija već se osuši i na kraju otpadne.

 

Zaštita od malininog cvjetara

Ovaj štetnik se suzbija uništavanjem divljih biljaka hraniteljica u blizini nasada jagoda ili prikupljanjem i uništavanjem zaraženih pupova te kemijskim suzbijanjem. Zaraza od 2 do 5% pupova upućuje na potrebe kemijskog suzbijanja. Ono se provodi u vrijeme ishrane odraslih oblika u proljeće, kad počinju oštećivati pupove te ljeti nakon berbe ako im je brojnost velika. Od insekticida koriste se sredstva na bazi fosalona, endosulfana i piretroidi.

Izdvojeni sadržaj