Program zaštite jagode - Fitopromet d.o.o.

 

1. Tretiranje pred kretanje vegetacije ili u trenutku kretanja vegetacije

Cuprablau Z  2,5 kg/ha (za suzbijanje sive pjegavosti lista)

 

2. Tretiranje prije cvatnje

Cadillac 80 WP 2,5 kg/ha ili Folpan 1,5 kg/ha (za suzbijanje sive pjegavosti lista)
Ridomil MZ      2,5 kg/ha ili Curzate F 2,50 kg/ha (ako je potrebno)
Punch  10 EW 0,1 l/ha (za suzbijanje pepelnice)
Mavrik 2 F       0,2 l/ha (za suzbijanje jagodinog savijača, cvjetara, lisnih uši, pipa)
Proteoboom   3,5 kg/ha (folijarna gnojidba makroelementi + mikroelementi - starter)
Apollo             0,6 l/ha (ako je potrebno preventivno suzbijati pauka)

 

3. Tretiranje u punoj cvatnji

Switch 62,5 WG 0,6 kg/ha (za suzbijanje sive plijesni) ili Pyrus 400 SC 2,0 l/ha

Prema potrebi ponoviti tretiranje za sivu plijesan nakon 15 l kiše. Nakon berbe prskati protiv peronospore i sive pjegavosti lista kao i u drugom tretiranju.