Bolesti jagode

Siva plijesan jagode

Botrytis cinerea   Siva plijesan je najčešća i najopasnija bolest plodova jagode u Hrvatskoj. Dovoljno je da u razdoblju berbe padnu jake kiše pa da berba bude umanjena za 50% i više.

Crvena trulež korijena jagode

Phytophthora fragariae   Crvena trulež korijena je najopasnija bolest jagode jer se teško suzbija, a tlo ostaje zaraženo od 3 do 15 godina nakon pojave bolesti.

Obična pjegavost lista jagode

Mycosphaerella fragariae   Ova bolest je poznata u svim područjima uzgoja jagode. Nekada je to bila najčešća i gospodarski najvažnija bolest lista. Međutim, u jednogodišnjem ili dvogodišnjem uzgoju kakav se danas prakticira kod jagode, bolest je mnogo rjeđa pa izaziva i manje štete.

Palež lista jagode

Phomopsis obscurans   Bolest je poznata u svim uzgojnim područjima jagode. Parazitira samo na vrstama iz roda Fragaria. Neki ovu bolest smatraju manje važnom bolesti i da nanosi male štete, dok ju drugi smatraju gospodarski važnom. Izravne štete su veće u onim područjima i na onim sortama na kojima osim lista napada i plodove.

Crvena pjegavost lista jagode

Diplocarpon earlianum   Ovo je prva bolest koja se javlja u proljeće na listovima jagoda. Lako se može zamijeniti s običnom pjegavošću pa se u početku ovoj bolesti nije pridavala dovoljna pozornost, dok prema novijim spoznajama utječe na vigor i urod biljke jagode.

Antraknoza jagode

Colletotrichum acutatum   Ova bolest je kod nas tek nedavno otkrivena. Naročito se javlja u južnijim područjima naše države kao npr.  na području Vrgorca. U početku su se simptomi mijenjali sa simptomima sive plijesni.

Najnovije objave