Travna uš jabuke

Imago travne uši jabuke

Imago travne uši jabuke

Rhopalosiphum insertum Walk.

 

Štetnik napada

Pupove i najmlađe lišće.

 

Opis štetnika

 Odrasli oblici su zelene boje sa svjetlijim leđima. Na zimskom domaćinu duljine 1,5 do 2,5 mm, a na ljetnom 1,6 do 2,0 mm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Heterecijska i holociklička je vrsta. Primarni domaćin joj je jabuka, a sekundarni biljke iz porodice Gramineae. Prenosi vrlo važan BYDV na žitaricama.

Zimska jaja raštrkano polaže na starom drvetu jabuke za razliku od Aphis pomi čija jaja su grupirana zajedno. Ubrzo nakon cvatnje, druga generacija krilatih odraslih jedinki napušta stable jabuke te odlazi na korijen mnogih vrsta trava. U jesen, krilati mužjaci I ženke, koji će kasnije dati beskrilne ženke, započinju s povratnom migracijom na jabuke. Tu se šire pretežito na naličju starog lišća jer nikada ne odlaze na mlade izboje.

Prosječno daje 8 do 9 generacija godišnje. Velike kolonije prisutne sun a jabuci u proljeće I u jesen, a nikad na ljeto.

 

Štete koje izaziva štetnik

Ova vrsta uši najčešće napada stara stabla jabuke. Generalno gledano nije vrlo štetna vrsta.

Samo nakon masovnog prezimljenja na jabuci može nanijeti štete pupovima i najmlađem lišću.

 

Zaštita od travne uši jabuke

Pragom tolerantnosti smatra se tek nalazak 50 kolonija na 100 pregledanih organa ili 3000 uši ulovljenih metodom 100 udaraca.

Izdvojeni sadržaj