Jabučni staklokrilac

Imago jabučnog staklokrilca

Imago jabučnog staklokrilca

 Synanthedon myopaeformis Borch.

 

Jabučni staklokrilac važan je štetnik plantažnih nasada jabuka.

 

Štetnik napada

Grane i deblo.

 

Opis štetnika

Odrasli leptir ima tamno, vitko tijelo s crvenim prstenom na zatku. Krila su prozirna i mogu doseći raspon od 20 do 28 mm. Prednja su uska, staklasta, dok su stražnja puno kraća, trokutasta s vrlo vidljivim venama i crnim krugovima.

Gusjenice su blijedožute do sivožute boje, bez dlačica, smeđe glave i narastu do 22 mm .

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Leptiri lete od kraja svibnja pa do kraja kolovoza, no najviše u srpnju. Jaja najčešće odlažu na stablo na mjesta gdje je kora ozlijeđena od orezivanja ili nekog drugog uzroka. Jaja odložena pod koru nalaze se u skupinama od po 5 jaja. Iz njih se razvija gusjenica. One se ubušuju pod koru i tu se hrane biljnim sokom. Hrane se I tijekom zime.

 

Štete koje izaziva štetnik

Gusjenice se ubušuju u drvo praveći pri tom plitke bušotine pod korom gdje se hrane sokom voćaka.

 

Zaštita od jabučnog staklokrilca

Preventivno suzbijanje sastoji se od premazivanja rana fungicidnim sredstvima ili voćarskim voskom, prskanjem voćaka nakon reza bakrenim sredstvima te čišćenjem kore voćaka. Također, u preventivu spada i izbjegavanje mehaničkih oštećivanja voćaka i suzbijanje jabučne krvave uši jer se u rane izazvane ovom uši naseljava jabučni staklokrilac.

Kurativno suzbijanje sastoji se od ogolijevanja zaraženih mjesta i mehaničkog uništavanja gusjenica. Moguće je i primjena insekticida (fenitrotion, diklorvos). Svaka primjena insekticida u vrijeme leta ovog štetnika, smanjuje i njegovu pojavu.

Treba spomenuti da su sorte Delicious posebno osjetljive na jabučnog staklokrilca, dok je sorta Jonathan manje osjetljiva.

Prema nekim izvorima (Ciglar) prag tolerantnosti za primjenu insekticida jest 100 do 400 gusjenica na 20 voćaka.

Izdvojeni sadržaj