Jabučna osica

Jabučna osica

Jabučna osica

Hoplocampa testudinea Klug.

 

Jabučna osica javlja se sve češće u intenzivnim nasadima jabuka što ju svrstava u najvažnije štetnike jabuka.

 

Štetnik napada

Plodnicu cvijeta.

 

Opis štetnika

Odrasle jedinke su dužine 6 do 7 mm. Leđna strana je sjajne crne boje, trbušna je žućkasto-smeđe, dok je glava žute boje. Krila su horizontalno presavinuta na leđima. Na njima se uočavaju smeđe žilice.

Ličinke su duge 12 do 14 mm, bjelkaste boje sa smeđom glavom. Na trbušnoj strani razvile su 7 para nogu. Imaju tipičan miris.

Jaja su veličine jednog milimetra i prozirna su.


Biologija i životni ciklus štetnika

Reprodukcija je većinom partenogenetska pri čemu se iz neoplođenih jaja legu ženke. Jabučna osica prezimi u tlu kao ličinka, gdje se i kukulji. Odrasli oblik se javlja u proljeće u vrijeme cvatnje ranih sorata jabuke. Ženke odlijeću na voćke u cvatu te odlažu jaja u plodnicu poluotvorenih ili otvorenih cvjetova bušeći čašku ispod latica i odlažući jaja pri bazi prašnika. Ženka odloži dvadesetak jaja. Inkubacija traje 8 do 18 dana, ovisno o temperaturi. Nakon  inkubacije izlaze ličinke zvane pagusjenice koje se za 3,5 do 4 tjedna zakukulje. Pagusjenice se ubušuju u plodiće, no često se neko vrijeme kreću između epikarpa i mezokarpa što na površini ploda vidimo kao krivudavi hodnik oplutjelog tkiva. Ličinke padaju zajedno s plodovima na tlo gdje se zakopaju 5 do 10 cm duboko u zemlju te se začahure. U čahuri mogu ostati 9 do 21 mjesec. U ožujku se kukulje.

Razvija jednu generaciju godišnje.
 

Štete koje izaziva štetnik

Krivudava brazda na plodovima karakterističan je znak prisutnosti ovog štetnika.

Jedna pagusjenica uništi 4 do 5 plodova. Ti plodovi otpadaju, a ako ostanu na voćki, deformirani su i mogu se koristiti samo za preradu.

 

Zaštita od jabučne osice

Suzbijanje se provodi primjenom insekticida u vrijeme početka izlaska pagusjenica iz jaja. Taj se rok najčešće poklapa sa završetkom pune cvatnje i s početkom otpadanja latica. U vrijeme cvatnje zabranjena je upotreba insekticida opasnih za pčele. Što je tretiranje bliže cvatnji preporučuju se insekticidi manje opasni za pčele (fosalon, endosulfan, triklorfon, deltametrin, alfacipermetrin). U vrijeme otpadanja latica pčele većinom prestaju posjećivati cvjetove pa se mogu koristiti i ostali insekticidi (diazinon, dimetoat, fention, tiakloprid). Za postizanje dobre učinkovitosti važno je prskati iznutra prema van kako bi sredstvo što bolje pokrilo listiće čaške. Pragom odluke za primjenu insekticida smatra se 3% oštećenih plodova.

Velika pomoć u određivanju potrebe i roka suzbijanja predstavljaju bijele ljepljive ploče koje se vješaju 7 dana prije početka cvatnje. Nova istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da i kod dnevnog ulova od 5 osica po ploči štete mogu biti velike.

Izdvojeni sadržaj