Program zaštite jabuke - Fitopromet d.o.o.

 

Potrebe za 1 ha odraslog nasada.

 

1. Tretiranje pred kretanje vegetacije

Neoram WG 4,00-7,00 kg ili Cuprablau Z 5,00-7,00 kg (krastavost plodova)

Tretirati prema vlastitoj procjeni stanja zaraženosti s krastavosti.

 

2. Zimsko tretiranje (u vrijeme razmicanja ljuščica na pupu)

Nu-film 17   0,70 l
Pyrinex EC 48  1,50 l (zimska jaja štetnika)
Cuprablau Z   5,00-7,00 kg (krastavost plodova) ili Neoram WG 4,00-5,00 kg

pH minus gnojivo za korekciju pH škropiva koristiti u dozi 45 ml/100 l vode

Ako je u prošloj vegetaciji uočena značajnija zaraženost crvenim paukom, stitastim i krvavim ušima, povećati doze Nu-film-a na 1,50 l i Pyrinex-a na 2,00 l.

U slučaju veće tvrdoće vode, razdvojiti tretiranje navedenim sredstvima, odnosno tretiranje s bakrenim preparatima obaviti posebno.

 

3. Prvo tretiranje pri otvaranju pupova (faza mišjih ušiju)

Ziram 76 WG  3,00 kg (krastavost plodova)
Proteoboom 1,00-1,50 kg (NPK + mikroelementi)

pH minus obavezno koristiti gnojivo za korekciju pH škropiva u dozi 45 ml/100 l vode

 

4. Tretiranje nakon 4 do 7 dana (faza ružičastog pupa)

Scissor              0,25 l (krastavost plodova i pepelnica)
Cadillac 80 WP  2,00 kg (krastavost plodova)
Mavrik 2 F         0,20 l (cvjetožder i lisne uši)

Folibor L  1,00 l  (gnojivo na bazi bora)

Protifert LMW  0,50 l  (organsko gnojivo s aminokiselinama)

Proteoboom  3,00-5,00 kg  NPK + mikroelementi)

 

5. Tretiranje pred početak cvatnje

Cadillac 80 WP  2,50 kg (krastavost plodova)
Bumper 25 EC   0,40 l (pepelnica)

Apollo  0,60 l  (jajaj crvenog pauka)

Folibor L  1,00 l  (gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju)

Protifert LMW  1,00 l (povećati dozu na 3,00 l u slučaju nižih temepratura ili mraza)

 

6. Tretiranje nakon nekoliko dana (cvatnja)

Pyrus 400 SC  0,90 l  ili Botril 1,20 l  (krastavost plodova)
Mavrik 2 F   0,25 l (cvjetožder i lisne uši)

 

7. Tretiranje nakon završetka cvatnje

Scissor         0,25 l  (krastavost plodova i pepelnica)
Merpan 80 WDG  2,00 kg  (krastavost plodova)
Proteoboom   3,00-5,00 kg (NPK + mikroelementi)

Protifert mangan  3,00 l (za produženje perioda mitoze, meristemske diobe stanica)

 

8. Prvo tretiranje nakon cvatnje

Fond 12 E  0,30-0,40 l (krastavost plodova i pepelnica)
Merpan 80 WDG  2,00 kg  (krastavost plodova)
Rimon 10 EC       0,50 l  (miner, savijač)
Calmax ultra     2 l (gnojivo na bazi kalcija)
Nu-Film 17           0,40 l

Ako nije obavljeno tretiranje s preparatom Apollo prije cvatnje, treba tretirati nakon cvatnje u dozi 0,80 l i uvrstiti u tretiranje gnojivo Protifert LMW ili Protifert mangan ili Protifert fosfit K, ovisno od nedostatka mikroelementa.

Moguće je obaviti i tretiranje protiv crvenog pauka na sljedeći način: 60% doze Apolla kao ovicid i 60% doze Demitana kao adulticid. 

 

9. Posebno tretiranje

Regalis  1,25 kg (regulator rasta koji se koristi za skraćivanje dužine mladica kod sorata intenzivnog rasta)

Tretirati kad mladice dosegnu veličinu do 10 cm. Tretiranje ponoviti nakon 10 dana.

 

10. Drugo tretiranje nakon cvatnje

Indar 5 EW  0,60 l  (krastavost plodova i pepelnica)
Cadillac 80 WP  2,50 kg ili Folpan 80 WDG  1,50 kg
Pyrinex 250 ME  2,00 l  (lisne uši i jabučni savijač)
Nu-Film 17         0,50 l

Kingfol Zn ili Zintrac 700  1,00 (gnojivo na bazi cinka)

Protifert LMW  0,50 l (organsko gnojivo s aminokiselinama)

 

11. Treće tretiranje nakon cvatnje

Scissor  0,25 l (krastavost plodova i pepelnica)
Merpan 80 WDG  2,25 kg ili Folpan 80 WDG 1,75 kg (krastavost plodova)
Coragen   0,20 l  (lisne uši i jabučni savijač)
Nu-Film 17     0,50 l

Procal  2,50-4,00 l (gnojivo na bazi kalcija)

Protifert LMW  0,50 l (organsko gnojivo s aminokiselinama)

 

12. Četvrto tretiranje nakon cvatnje

Fond 12 E  0,40 l  (krastavost plodova i pepelnica)
Folpan 80 WDG  2,00 kg ili Merpan 80 WDG 2,50 kg (krastavost plodova)
Reldan 40 EC     1,25 l  (lisne uši, savijač i mineri)

Calmax ultra  2,00 l (gnojivo na bazi kalcija)
Nu-Film 17    0,50 l

U slučaju najave jačih kiša tretirati preventivno preparatima Cadillac 80 WP u dozi 3,00 kg + Nu-film 17 u dozi 0,40 l ili s preparatima Merpan 80 WDG u dozi 2,20 kg + Nu-film 17 u dozi 0,40 l.

 

13.Peto tretiranje nakon cvatnje

Pyrus 400 SC  0,80 l + Bumper 25 EC 0,40 l (krastavost plodova i pepelnica)
Mospilan 20 SP 0,30 kg (lisne uši, miner, jabučna osica)

Calmax ili Procal  3,00-4,00 l
Nu-Film 17      0,50 l

 

14. Šesto tretiranje nakon cvatnje (15.06 do 20.06.)

Još ovaj tretman obaviti preventivnim sredstvima npr. lokosistemikom Delan 700 WDG.
Završiti tretiranja sistemicima zbog manje opasnosti od primarne infekcije fuzikladija.

Delan 700 WDG  0,80-1,40 l (krastavost plodova i pepelnica)

Nimrod 25 EC  0,80 l (pepelnica)
Pyrinex 250 ME  2,50 l (jabučni savijač)

Calmax ili Procal  3,00-4,00 l
Nu-Film 17          0,50 l

 

15. Prvo ljetno tretiranje

Merpan 80 WDG  3,00 kg  (krastavost plodova)
Chromosul 80 ili Cosavet DF  3,00 kg (pepelnica)
Kohinor 200 SL   0,50 l  (jabučni savijač, lisne uši, krvava uš)
Nu-Film 17           0,50 l

 

Napomene:

- Svakih 8 do 12 dana (ovisno od kiše) nastaviti tretmane sa preventivnim fungicidima protiv fuzikladija (Merpan, Folpan, Polyram, Cadillac,.Dithane i Antracol ) + Nu-Film 17 uz dodatak insekticida za treću generaciju minera i savijača;
- Pratiti pojavu lisnih uši i crvenog voćnog pauka;
- 10 do 15 dana prije berbe inhibirati tvorbu plutastog tkiva peteljke sa Obsthormonom 0,50 do 0,80 l/ha ovisno o sorti;
- Zadnje tretiranje obaviti sa Bellis 1,00 kg + Procal 3,00 l (zbog sprječavanja uzročnika bolesti u skladištima);
- Prije opadanja lista obaviti prskanje sa gnojivima Zintrac 1,00 l + Coptrel 0,50 l;
- Prema potrebi u program se mogu uvrstiti i mikroelementi te Protifert LMW-aminokiseline (zbog ublažavanja posljedica od tuče, suše ili nekog drugog stresa);

Navedeni program zaštite jabučnjaka je orijentacijski i ovisi od vremenskih prilika (temperaturi, kiši, vlaženju lista i sl.).