Krastavost lista i ploda jabuke

Krastavost ploda jabuke

Krastavost ploda jabuke

Venturia inaequalis

 

Krastavost ili fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis) kako u svijetu tako i kod nas je najvažnija i najštetnija bolest jabuke. Pojava ove bolesti smanjuje količinu i kvalitetu uroda. Kako je u Hrvatskoj jabuka najvažnija voćna vrsta po intenzivnosti uzgoja, zaštita od bolesti i štetnika godišnje stoji od 8 do 10 tisuća kuna, što čini četvrtinu ukupnih troškova. Polovica iznosa  troškova suzbijanja otpada samo na fuzikladij. Zapravo, gotovo cijeli program zaštite jabuke prilagođen je suzbijanju fuzikladija. Prosječan broj tretiranja u nas je oko 15 do 20 puta.

 

Bolest napada

Lišće i plod, rjeđe mladice i cvjetove.

 

Uzročnik bolesti

Gljiva Venturia inaequalis.

 

Simptomi bolesti

Krastavost se može javiti na lišću u obliku hrđavocrnih okruglih pjega s nejasnim rubovima koje se nerijetko znaju spojiti u veće pjege koje prekrivaju lišće koji pod utjecajem ove bolesti kržljavi i opada. Na plodovima bolest se očituje također u obliku pjega , koje oplutave i raspucaju se.

 

Biologija krastavosti

Prezimljuje gljiva na dva načina. Na jako zaraženim stablima gljiva prezimljuje kao micelij ili konidija na kori, između ljuski pupa ili u udubljenjima na kori grančica. U slučaju blagih zima iz micelija se već u veljači mogu razviti konidije koje uzrokuju zarazu mladih listića uz pomoć kiše i vjetra i to već u fazi mišjih ušiju. Optimalna temperatura za klijanje konidija je oko 16 °C uz relativnu vlagu zraka od 90%.

Drugi način je kad s jesenskim opadanjem lišća, gljiva prelazi u zimski stadij peritecija (plodno tijelo) s askusima u kojima se nalazi 8 askospora. Periteciji dozrijevaju u proljeće (ožujak, travanj, svibanj) ovisno o klimatskim uvjetima. Ne dozrijevaju svi periteciji istovremeno već kroz jedan duži period. Potrebno je znati da se dozrijevanje peritecija poklapa s fenofazama bubrenja i otvaranja pupova. Za stvaranje askusa najpovoljnija je temperatura od 4 °C. Da bi dozreli peritecij izbacio askospore na list ili pup te izvršio infekciju potrebna je pojava kiše. U slučaju da ne padne dovoljno kiše, periteciji neće izbaciti askospore što znači da se u voćnjaku mogu nalaziti zrele askospore, ali neće doći do zaraze sve dok ne padne kiša. Obilnija kiša uzrokuje bubrenje peritecija, askusi zbog stvorenog tlaka na opni počinju pucati i aktivno počinju izbacivati askospore u zrak 1 do 2 cm, a onda ih i lagani povjetarac lako odnese na veće udaljenosti vršeći pri tom primarnu zarazu.

Jačina infekcije i brzina inkubacije ovisi o duljini vlaženja lista i temperaturi (npr. pri temp. od 15 °C list mora biti vlažan 9 sati za slabu zarazu, 13 sati za srednju  i 20 sati za jaku zarazu – prof. I. Ciglar).

 

Uvjeti potrebni da se ostvari infekcija

        I.    PRIMARNA INFEKCIJA

              Temperatura od 2 do 22 C, te vlaga na lišću u trajanju od 9 do 50 sati.

 

Štete koje izaziva bolest

Plod ostaje nerazvijen i kasnije pri razvoju mu puca kožica. Mladi list jabuke je najosjetljiviji i najprije se na njemu traže simptomi zaraze.

 

Zaštita od krastavosti

Mladi listovi su najosjetljiviji na uzročnika ove bolesti, stoga se preporučuje preventivno tretiranje u prvim fenofazama razvoja, kako bi se umanjila opasnost od nastanka bolesti. U prvim zaštitama jabuka i krušaka protiv krastavosti prednost se daje primjeni različitih bakarnih fungicida (pr.Nordox, Kocide, Champion, Cuprablau-Z, Champ F2). Do cvatnje koriste se različiti organski fungicidi (pr. ditianon, pirimetanil, ciprodinil, mankozeb), a tijekom cvatnje strobilurinime(Stroby DF, Zato WG).

Također se preporočuju fungicidi Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Stroby WG. Navedene fungicide potrebno je primijeniti od fenofaze «mišjih ušiju» jabuke i kruške i to u blok metodi od dva prskanja zaredom. Razmaci prskanja ovise o vremenskim prilikama i kreću se od 5-7 dana.

Vremenski uvjeti u travanju i svibanju su najpogodniji za razvoj i širenje bolesti, razvoju bolesti također uveliko doprinosi i gusti sklop sadnje jer se lakše širi sama zaraza sa jednog stabla na drugo.

Ukoliko je zdravstveno stanje voćnjaka održano nakon primarnih infekcija (najčešće do kraja lipnja) opasnost od pojave fuzikladija u ljeti je vrlo mala zbog manje količine oborina i visokih temperatura u tom periodu. Tada se zdravstveno stanje održava programiranim prskanjem u razmacima od 10 do 20 dana preventivnim fungicidima.

Plodovi jabuka starenjem postaju sve otporniji na pojavu fuzikladija.

Na osjetljivim sortama su zabilježene potpune štete, gubitak 100% uroda na sortama Zlatni delišes, Gloster, Mutsu, Gala, Braeburn, Granny smith i dr.

Kod kruške postoji jedna razlika od jabuke koja je vrlo važna u zaštiti. Micelij krastavosti kod kruške prezimljuje u kori mladih grančica iz kojih se odmah u rano proljeće razvijaju konidije pa se događa da plodovi budu zaraženi već pri samom zametanju. Stoga se preporučuje da se mladi plodovi zaštite tijekom najranijeg razvoja.

Izdvojeni sadržaj