Štetnici breskve

Breskvin savijač

Cydia molesta Busck.   Uz breskvinog moljca, jedan je od najvažnijih štetnika breskve. Osim breskve napada marelicu, jabuku i krušku. U Hrvatskoj nije karantenski štetnik, al kako ga nema u nekim zemljama sjeverne Europe nalazi se na A2 listi karantenskih štetnika za Europu.

Breskvin moljac

Anarsia lineatella Zell.   Uz breskvinog savijača, najvažniji je štetnik breskve. Osim breskve, napada i šljivu. U Hrvatskoj nije karantenski štetnik, al kako ga nema u nekim zemljama sjeverne Europe nalazi se na A2 listi karantenskih štetnika za Europu.

Breskvina crna uš

Brachycaudus persicae Pass.   Breskvina crna uš je štetnik koji najveće štete može napraviti u rasadnicima.

Mediteranska voćna muha

Ceratitis capitata Wied.   Mediteranska voćna muha je karantenski štetnik na A2 listi za Hrvatsku. Kako je proširena u mediteranskom području, nazvana je mediteranskom voćnom muhom, a pošto često napada breskvu nazvana je i breskvinom muhom. Od 200 biljnih vrsta, koliko ih napada, najradije napada breskvu, marelicu, krušku, jabuku, a sve češće velike problem radi I na agrumima. Stoga pojavi ovog štetnika pogoduju područja u kojima su zastupljene razne kulture nejednakih termina zriobe plodova. Treba istaknuti da čak i najmanja zaraza plodova ovim štetnikom može spriječiti njihov izvoz u druge države.

Zelena breskvina uš

Myzus persicae Sulz.   Ova vrsta uš prenosi više od 100 perzistentnih i neperzistentnih virusa.

Breskvina uš uvijalica

Myzus varians David.   Ova uš također prenosi neke vrste virusa, a među njima i virus šarke šljive.

Breskvina osa predivica

Neurotoma nemoralis L.   Ova osa predivica javlja se mjestimice. Osim breskve napada marelicu, trešnju i badem.

Najnovije objave