Breskvina uš uvijalica

Myzus varians David.

 

Ova uš također prenosi neke vrste virusa, a među njima i virus šarke šljive.

 

Štetnik napada

Mlado vršno lišće.

 

Opis štetnika

Beskrilni odrasli oblici su svijetlozelene boje i dužine do 2 mm. Na zatku imaju veliku crnu pjegu.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Breskvina uš uvijalica potječe iz Japana, no prvi puta je viđena u Švicarskoj davne 1947. godine. Holociklička je i obično heterecijska vrsta. Sekundarni domaćini su biljke iz roda Clematis. No može biti i monoecijska kada cijeli svoj životni ciklus završava na breskvi. Ako je heterecijska onda prezimi kao zimsko jaje položeno oko pupova breskve. Sišu na naličju lišća. Prilično rano, krajem svibnja i početkom lipnja, migriraju na ljetne sekundarne domaćine iz roda Clematis. Ženke se u listopadu ili studenom ponovo vraćaju na breskvu.

 

Šteta koju izaziva štetnik

Uši žive na naličju lišća gdje vrlo intenzivno sišu biljni sok što rezultira uvijanjem rubova lista prema dolje tako da list poprimi izgled cigarete. Prema tom simptomu se ova vrsta najlakše razlikuje od vrste Myzus persicae.

Izdvojeni sadržaj